Privacyverklaring

 

Gebruik van uw gegevens bij een offerte-aanvraag

Via een offerte-aanvraag worden volgende (persoons-)gegevens geregistreerd: bedrijfsnaam, uw naam, (e-mail-)adres, telefoonnummer, gegevens over een bepaald project, geüploade documenten. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de AVG-voorwaarden, en geven deze niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van uw opdracht. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het opstellen en versturen van een offerte en slaan deze op om in de toekomst uw aanvragen te kunnen terugvinden. U kunt te allen tijde tot inzage en verwijdering van uw gegevens verzoeken; stuurt u ons daartoe een mail aan info@premiumvoices.com.

Gebruik van uw gegevens bij aanmelding Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website voor onze nieuwsbrief aanmelden. U kunt ons te allen tijde een mail met verzoek tot uitschrijving sturen, of zich afmelden via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Gebruik van uw gegevens bij een chat

Om uw vragen te beantwoorden en t.b.v. het verbeteren van onze dienstverlening bieden wij via Zendesk Chat een chatfunctie op onze site aan. Bij het gebruik van deze tool worden uw IP-adres en de chat-geschiedenis opgeslagen. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor analyses van onze website en verbetering van onze service.

Gebruik van uw gegevens voor uitvoering van een opdracht

Wij gebruiken de gegevens over uzelf, een derde partij en/of een bepaalde opdracht, die wij in het kader van die opdracht ontvangen, uitsluitend voor het opstellen van een offerte en/of het uitvoeren van uw project. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden, uitgezonderd onze leveranciers, en uitsluitend voor zover zij deze gegevens voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben. Ten behoeve van de administratie verstrekken wij uw bedrijfs- en financiële gegevens aan accountantskantoor BG Accountants te Alkmaar.

Digitale bescherming van uw gegevens

Wij treffen elektronische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegangsverschaffing, verlies of vernieling. Wij wijzen er echter op dat een volledige bescherming niet gegarandeerd kan worden.

Cookies

T.b.v. het functioneel gebruik van onze website zetten wij cookies in. Daarbij gebruiken we zowel cookies die bij het afsluiten van uw browser verwijderd worden als persistente cookies. U kunt uw browser zelf op cookie-gebruik instellen. Indien u geen toestemming voor cookies geeft, kan dat leiden tot een verslechterde functionaliteit van onze site.